Met verslagenheid en grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze grondlegger, vader, opa, de heer
Jan G.TH. Waeijen

Jan heeft veel voor het bedrijf betekend. Vele jaren heeft hij zich met grote werkkracht ingezet. Wij zullen hem herinneren als een energieke man die altijd klaar stond voor advies of hulp. Zijn visie zal blijven voortbestaan in Waeijen.

Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Administratie- en belastingadviesburo Waeyen