Welke omzet telt mee voor de kleineondernemersregeling?

Vanaf 2020 komt er een nieuwe kleineondernemingsregeling, hier kunnen ook B.V.’s met een beperkte omzet gebruikmaken van maken. De grens ligt bij een omzet van maximaal € 20.000. Hoe zit dat?De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.         

De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.                                                                                                              

Toepassing van de nieuwe KOR is dus alleen mogelijk als de BV niet meer dan € 20.000 omzet maakt. De vraag is dan of alle omzet van de B.V. hierbij meetelt. Waar moet u rekening mee houden? 

Het gaat hierbij om omzet die een in Nederland gevestigde onderneming behaalt met het leveren van goederen en/of diensten die voor de btw belastbaar zijn in Nederland. Daarbij speelt het geen rol, welk tarief dat daarop van toepassing is 21%, 9% of 0%. Ook als de heffing van btw is verlegd naar de afnemer, telt deze omzet toch mee voor de grens van de nieuwe KOR. De omzet die is behaald met het verrichten van intracommunautaire leveringen en exportleveringen, telt ook mee.   

Welke omzet telt dan niet mee? Duidelijk is dat de meeste omzet meetelt voor deze grens. Maar welke omzet telt dan niet mee voor de KOR:

 • Btw-vrijgestelde omzet;
 • Niet in Nederland met btw belaste omzet, onder andere het volgende;
  • Diensten aan EU-ondernemers, dit is namelijk btw verlegd;
  • Installatieleveringen in het buitenland;
  • Afstandsverkopen.
 • Omzet van wege het afstoten van roerende of onroerende bedrijfsmiddelen.

Er zijn wel enkele vrijgestelde omzetten die toch meetellen, de uitzonderingen:

 • De BTW-vrijgestelde verhuur en levering van onroerende zaken;
 • De vrijgestelde omzet uit bancaire diensten en handel in effecten, krediet en verzekeringsdiensten.

Keuze maken

Ga aan de hand van dit artikel na of uw B.V. onder de omzetgrens blijft van € 20.000. In dit het geval dan kunt u kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR. Deze geldt dan voor een periode van 3 jaar. Voor 20 november 2019 moet dit verzoek ingediend zijn bij de belastingdienst.

Nieuwe auto in de loop van het jaar.

Wisselt u in de loop van het jaar van auto? Dan geldt de grens van 500 km voor beide auto’s samen! Het heeft dan geen zin mocht u een van de auto’s 100% zakelijk gebruiken om aan de bijtelling te ontkomen, als u de andere auto gewoon privé heeft gebruikt. U komt immers met beide auto’s samen over de grens van 500 km heen en dus krijgt u voor beide auto’s de bijtelling voor privégebruik.

Even stoppen om te bellen is parkeren

In een recente procedure voor hof Amsterdam had een automobilist een aanslag parkeerbelasting gekregen. Omdat hij zijn auto even kort op een parkeerplaats had gezet zodat hij even kon bellen. Hij vermoede namelijk dat het dringend was, maar zijn handsfree voorziening in de auto werkte niet. Daarom was hij zo verstandig om even te stoppen om te bellen. Dat is wel zo veilig. Na amper 1,5 minuut is hij weer doorgereden. De automobilist vond het onredelijk dat hij daarvoor parkeerbelasting moest betalen. Het Hof besliste echter dat het stilzetten van een auto op een parkeerplaats om een telefoongesprek te voeren, voor de parkeerbelasting moet worden aangemerkt als parkeren.

Belastingplan 2020

Welke belangrijkste voorgestelde wijzingen voor 2020 moet u weten:

1 Bijtelling elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto te verhogen is een maatregel die is opgenomen in het klimaatakkoord. Per 1 januari 2020 wordt dit 8% dit was 4% over de cataloguswaarde tot € 45.000 dit was € 50.000. Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. Per 1 januari 2021 wordt dit 12% over de eerste € 40.000. De gewone bijtelling blijft ongewijzigd 22%. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 totdat er in 2026 geen verschil meer is tussen elektrische of gewone auto’s van de zaak.

2 Tarieven vennootschapsbelasting

De verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat gewoon door. De voorgestelde verlaging van het hoge tarief gaat niet door. Er wordt voorgesteld om het hoge tarief in de structurele situatie ten opzichte van de wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt te verlagen. Het hoge tarief blijft dus in 2020 25%. Per 1 januari 2021 wordt dit verlaagd naar 21.7%.

3 Werkkostenregeling, verhoging vrij ruimte

Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zonder dat zij hierover loonheffing hoeven te betalen. Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 gaat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1.2%

4 Innovatiebox vanaf 2021

Als uw B.V. winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft de B.V. over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de innovatiebox het kabinet is van plan om in 2021 het tarief van de box te verhogen van 7% naar 9%.