Verruiming werkkostenregeling vanaf 2020

De ministerraad heeft onlangs besloten om de werkkostenregeling te verruimen. Op dit moment mag u als werkgever tot 1.2% van de fiscale loonsom onbelast aan de werknemers vergoeden of verstrekken. Daarbovenop kunt u onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Het percentage van de vrije ruimte wordt vanaf 2020 verhoogd naar 1.7% voor de eerste € 400.000 van het fiscale loon. Dit betekent dat bij een loonsom van € 400.000 vanaf 2020 € 6.800 onbelast kunt vergoeden/verstrekken in plaats van nu € 4.800. boven de € 400.000 blijft het percentage van 1.2% gelden. Aanvragen van Verklaring Omtrent het Gedrag word toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen.

Wat is er nieuw voor het kraamverlof?

Werknemers krijgen vanaf 2019 vijf dagen door betaald verlof als hun kind is geboren. Dit verlof was in 2018 nog twee dagen. Het verlof mag opgenomen worden door:

  • De echtgenoot, echtgenote of de geregistreerde partner van de moeder
  • Degene die ongehuwd met de moeder samenwoont
  • Degene die het kind van de moeder erkent

De werknemer kan het verlof meteen opnemen maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen verse vaders of moeders binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon.

Ontwikkeladvies voor 45+’ers

Sinds januari 2019 kent het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor een gratis ontwikkeladvies voor 45+’ers die zich afvragen of ze het huidige werk nog kunnen of willen doen. Werknemers kunnen zo een advies tot 10 januari 2020 aanvragen. De loopbaanadviseur vraagt de subsidie van € 600 aan. In minimaal vier gesprekken komt de huidige situatie aanbod maar ook de competentie, vaardigheden en toekomstoriëntatie. Werknemers die ouder zijn dan 45 jaar en minstens 12 uur per week werken, komen in aanmerking. De loopbaanadviseur moet voldoende opgeleid zijn.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.