Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Loonadministratie

Attentiepunten salarisadministratie juni 2019

Verruiming werkkostenregeling vanaf 2020

De ministerraad heeft onlangs besloten om de werkkostenregeling te verruimen. Op dit moment mag u als werkgever tot 1.2% van de fiscale loonsom onbelast aan de werknemers vergoeden of verstrekken. Daarbovenop kunt u onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Het percentage van de vrije ruimte wordt vanaf 2020 verhoogd naar 1.7% voor de eerste € 400.000 van het fiscale loon. Dit betekent dat bij een loonsom van € 400.000 vanaf 2020 € 6.800 onbelast kunt vergoeden/verstrekken in plaats van nu € 4.800. boven de € 400.000 blijft het percentage van 1.2% gelden. Aanvragen van Verklaring Omtrent het Gedrag word toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen.

Wat is er nieuw voor het kraamverlof?

Werknemers krijgen vanaf 2019 vijf dagen door betaald verlof als hun kind is geboren. Dit verlof was in 2018 nog twee dagen. Het verlof mag opgenomen worden door:

  • De echtgenoot, echtgenote of de geregistreerde partner van de moeder
  • Degene die ongehuwd met de moeder samenwoont
  • Degene die het kind van de moeder erkent

De werknemer kan het verlof meteen opnemen maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen verse vaders of moeders binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon.

Ontwikkeladvies voor 45+’ers

Sinds januari 2019 kent het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor een gratis ontwikkeladvies voor 45+’ers die zich afvragen of ze het huidige werk nog kunnen of willen doen. Werknemers kunnen zo een advies tot 10 januari 2020 aanvragen. De loopbaanadviseur vraagt de subsidie van € 600 aan. In minimaal vier gesprekken komt de huidige situatie aanbod maar ook de competentie, vaardigheden en toekomstoriëntatie. Werknemers die ouder zijn dan 45 jaar en minstens 12 uur per week werken, komen in aanmerking. De loopbaanadviseur moet voldoende opgeleid zijn.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Eindejaarstips

Daling tarieven vennootschapsbelasting

 

De nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting zullen er als volgt uit zien.

 

  2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000 25% 24% 22,5% 21%

 

 

Verzuimboete betalingsverzuim Belastingdienst

 

De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete dan kunt u deze wellicht aanvechten. De Belastingdienst zal namelijk aan moeten tonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.

 

 

Huwelijkse voorwaarden

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan moet u de inkomsten periodiek verrekenen. Doet u dit niet dan wordt bij beëindiging van het huwelijk gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was.

 

 

Uitsluitingsclausule

 

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat de helft van een erfenis of schenking na een echtscheiding naar de ex-partner van uw kind gaat. Zo’n clausule moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Voor een erfenis moet dat gebeuren via een testament. Voor een schenking kunt u dit zelf vastleggen, dit moet dan wel op de dag van de schenking.

 

 

Verminder belasting box 3

 

Heeft u meer dan € 30.000 vermogen (partners : € 60.000)? Verlaag dan de grondslag voor box 3 vóór 1 januari 2018.

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een auto of sieraden te kopen of een schenking te doen.

 

 

Aftrek scholingskosten

 

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen.

Voor de aftrek geldt een drempel (€ 250) maar ook een plafond.  Betaal de scholingskosten nog in 2017 of 2018 en zoveel mogelijk in één jaar. Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.

 

 

Schenkingsvrijstellingen

 

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320.

Deze mag eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 als het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan mag deze onder voorwaarden zelfs worden verhoogd tot € 100.000.

 

 

Handhaving Wet DBA

 

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. Uit interne memo’s van de belastingdienst zou blijken dat de fiscus toch al sneller handhaaft. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast.

 

 

Werkkostenregeling

 

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het fiscale loon ( vrije ruimte) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u de vrij ruimte nog niet benut doe dit dan nog dit jaar, want het is niet mogelijk om deze door te schuiven naar een volgend jaar.

 

 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

INTERNETCONSULTATIE BESCHERMING ZZP’ers EN MKB’ers

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend om informatie te verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp’ers en mkb-ondernemingen bij financiële dienstverlening.

Kleinzakelijke klanten worden hierdoor onafhankelijk van hun specifieke kennis en deskundigheid per producttype verschillend beschermd, aldus het ministerie.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees meer

BELASTINGDIENST BREIDT DIGITALE POST UIT

Wij willen u er op attenderen dat de belastingdienst vanaf 1 september 2016, zeven berichten voor het eerst digitaal naar uw berichtenbox op MijnOverheid stuurt.

Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014.

De berichten zullen ook nog voor tenminste twee jaar op papier worden verstuurd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Lees meer