Vanaf 1 januari 2020 zal een nieuwe regeling omtrent de huidige kleineondernemersregeling intreden. De kleineondernemersregeling hoe wij hem nu kennen met de ontheffing van administratieve verplichtingen verdwijnt en in plaats daarvan kan de ondernemer kiezen voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van de BTW-plicht mag de omzet per kalenderjaar niet meer bedragen dan € 20.000. Een belastingvermindering voor de BTW bestaat vanaf 2020 dus niet meer.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen toe te passen bij een eenmanszaak, terwijl rechtspersonen als stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen ook gebruik van de nieuwe regeling kunnen maken.
Wanneer u kiest voor de vrijstelling van de BTW-plicht bent u hier ten minste voor 3 jaar aan gebonden. Let dan ook op dat uw omzet in elk van dit jaar niet meer dan de € 20.000 grens bedraagt. Mocht u in deze 3 jaar willen investeringen, dan heeft u ook geen recht meer op terugvordering van de voorbelasting en adviseren wij u hier geen gebruik van te maken.
Kiest u desondanks deze overwegingen toch voor de vrijstelling, dan heeft dit uiteraard zijn gevolgen. U brengt geen BTW meer in rekening bij uw klanten, de BTW die leveranciers bij uw in rekening brengen mag u niet meer aftrekken of terugvragen en u doet geen BTW-aangifte meer samenstellen en indienen. Wel dient u de gemaakte omzet in uw administratie bij te houden. Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor deze nieuwe regeling. Wilt u direct vanaf 1 januari 2020 aan deze nieuwe regeling deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.
Heeft u op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen, dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. De belastingdienst meldt u automatisch voor deze vrijstelling aan, u ontvangt hier een aparte brief over. In deze brief staat ook wat u moet doen wanneer u geen gebruikt wilt maken van de vrijstelling.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Bron: Belastingdienst