Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de algemene steunmaatregelen die vanwege de coronacrisis in het leven waren geroepen. Dit betekent dat de regelingen NOW, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd.

Het kabinet denkt erover om de TVL-regeling, waarmee bedrijven een deel van de vaste lasten vergoed kunnen krijgen, ook na 1 oktober 2021 te verlengen of om op maat gemaakte steunmaatregelen voor getroffen sectoren te gaan bieden, zoals voor de nachthoreca.

Ook aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie worden verlengd.

Belastinguitstel

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt per 1 oktober 2021. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen dient te worden voldaan.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor zodat de opgebouwde belastingschulden uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Belastingplichtigen ontvangen in september een brief met informatie over de opgebouwde schulden en de mogelijkheden voor uitstel van betaling. 

Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en betaald.

De verlengde aflossingstermijn geldt voor alle belastingschulden van ondernemers, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan.

De invorderingsrente bedraagt in 2021 0,01% en wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1,00%, 1 juli 2022 op 2,00%, 1 januari 2023 op 3,00% en vanaf 1 januari 2024 wordt weer het gebruikelijke tarief van 4,00% gehanteerd. Verder bedraagt de belastingrente sinds 1 oktober 2020 weer 4,00% en met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB verhoogd naar 8,00%.

De Belastingdienst start in september 2021 geleidelijk de invordering op voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling.

Een aantal belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de vijfde openstelling van de TVL-regeling bekendgemaakt in de staatscourant.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 wordt het staatssteunplafond van 1,8 miljoen teruggebracht naar een maximum van € 600.000. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de openstelling in TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

De TVL over het derde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 31 augustus 2021 (8.00 uur) tot en met 26 oktober 2021 (17.00 uur). Er dient bij de aanvraag, indien dat nodig is, direct een accountantsproduct te worden bijgevoegd.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

Als door de coronacrisis de vaste lasten van uw land- en tuinbouwbedrijf niet kunnen worden betaald en de maximale Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is aangevraagd kunt u mogelijk extra steun krijgen door middel van de Subsidie ongedekte vaste kosten voor de land- en tuinbouw (OVK). 

De regeling kan worden aangevraagd van 7 juli 2021 (12.00 uur) tot en met 30 september 2021 (17.00 uur). De OVK is een aanvulling op de TVL.

OVK kan worden verkregen vanaf het kwartaal waarin de maximale TVL (€ 225.000) is aangevraagd.

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u TVL aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Per 1 oktober 2021 wordt de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet.

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. De TONK kan nog, met terugwerkende kracht, tot en met 30 september 2021 bij de gemeente worden aangevraagd.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen.

De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.  

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en terugkeer Werktijdverkorting (WTV)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021.

De zesde aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2021,

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming voor de NOW aanvragen.

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld.

Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober 2021 de Werktijdverkorting (WTV) weer terug.

De Werktijdverkorting biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen wordt. De Werktijdverkorting is dus zeker niet bestemd voor corona gerelateerde omstandigheden.

De Werktijdverkorting heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen Klein Krediet Corona (KKC), Qredits overbruggingskrediet, Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C), en de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) lopen door tot eind 2021 om marktfinanciering te blijven faciliteren. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door tot eind 2021.