Het kabinet heeft dinsdag 18 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende nieuwe economische maatregelen te nemen.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW).

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Er wordt zo spoedig mogelijk een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud opengesteld als vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Hierdoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.  

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderings- en belastingrente worden verlaagd naar 0,01%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie van LNV).

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB Landbouwkrediet. Het kabinet streeft ernaar deze tijdelijke regeling spoedig open te zullen stellen.

Specifieke maatregel voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Het gaat hier met name om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.

Dreigt u zonder werk en/of inkomen komen te zitten neem dan direct contact met ons op zodat wij actie kunnen ondernemen