Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket uit voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien. Zij krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 85 naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal 2021 gaat naar verwachting vanaf half mei 2021 open.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.

De TONK is, afhankelijk van de gemeente, sinds maart 2021 aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd.

Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is.

Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie.

Ongeacht de startdatum in de gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. 

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren 

De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Het geld komt volgens het kabinet vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven.