De gezamenlijke banken en de BsGW hebben donderdag 19 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende maatregelen te nemen.

Banken geven bedrijven een half jaar uitstel van de aflossingsverplichtingen.

Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro.

Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid.

Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank.

De banken beloven dat zij “maatwerk” zullen bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers.

De 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben maatregelen genomen om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

Hierdoor schort BsGW voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso’s voor ondernemers op.

Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden.

Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int.

Over deze uitgestelde betalingen wordt door BsGW geen rente in rekening gebracht.

Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatsche opschorting van BsGW zijn meegenomen kunnen zij contact opnemen met BsGW.