Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown is zondag 19 december 2021 ingegaan. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economische steunpakket voor het vierde kwartaal 2021 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden.

Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80 procent naar 90 procent. Ook komen ondernemers in het vierde kwartaal 2021 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij 20 procent omzetverlies in plaats van 30 procent. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro uit.

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht. Zo worden steeds meer reguliere omzetschommelingen gecompenseerd met het ruimere steunpakket, terwijl dit niet de bedoeling is. Ook leggen de steunmaatregelen een groot beslag op de overheidsfinanciën.

Nu de coronapandemie langer aanhoudt werkt het kabinet daarom aan een nieuwe balans tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Een langetermijnvisie over de vormgeving van het steunpakket wil het kabinet voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen gaat omhoog naar 90 procent. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90 procent omzetverlies (op dit moment is dat nog 80 procent). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90 procent.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30 procent naar 20 procent. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20 en 30 procent in het huidige vierde kwartaal, kunnen meteen TVL aanvragen.

De TVL over het vierde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 20 december 2021 (8.00 uur) tot en met 28 januari 2022 (17:00 uur).

RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

Verder moeten ondernemers die TVL over het tweede kwartaal 2021 hebben aangevraagd

uiterlijk  8 maart 2022 hun vaststellingsverzoek indienen. Dit was eigenlijk 11 januari 2022. Met het vaststellingsverzoek wordt de werkelijk omzet over het tweede kwartaal 2021 doorgegeven.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. 

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk.

De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022.

Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking.

Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van vijf naar zes jaar.

Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag willen wij u attenderen op onze site of sociaal media (LinkedIn en facebook), hier kunt u de meest recente updates omtrent coronamaatregelen raadplegen. Met andere woorden hou ons vooral in de gaten!

Wij willen u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021. Vanaf 3 januari staan wij weer voor u klaar.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 toewensen, blijf gezond.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2022.