Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

Het subsidiepercentage voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedraagt 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies.

Verder wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten waardoor ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.

Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 2021, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.      

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro.

Voorraadregeling detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel (bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare kleding). De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage van de TVL (voorheen 5,6%) tot maximaal 200.000 euro.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

Het kabinet hoopt het loket in mei 2021 te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Verhoging tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd.

De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom.

De loonsomvrijstelling blijft 10%.

Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Voor de Tozo 3 geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Verder ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets voor de Tozo 4 per 1 april 2021.Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is.

De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Kredietfaciliteit voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers , die gebruik willen maken van de WHOA als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.

Belastingmaatregelen  

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dat nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 gereed is.

Het kabinet onderzoekt welke belastingmaatregelen nodig zijn waarmee werkgevers na de crisis thuiswerkkosten kunnen vergoeden waarbij ook gekeken wordt naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Voor 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Verder worden verschillende andere belastingmaatregelen verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.