Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ook uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigde zelfstandigen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigde zelfstandigen.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente.

Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf is de groep ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in het woonland.

Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

Ook zelfstandigen met een AOW-gerechtigd leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente.

De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei 2020 indienen bij hun gemeente voor maximaal drie maanden in de periode van 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus met terugwerkende kracht worden ingediend.