Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Tegelijkertijd met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Met de uitbreiding van de steunmaatregelen is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW keert terug. Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0 aanvragen.  Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van 2021 kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Het nu verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaltermijn voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het vierde kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het verlengde uitstel geldt alleen voor de belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen. 

De invorderingsrente bedraagt nog een half jaar langer 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de TVL van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruik maken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en aan de overige voorwaarden voldoen. Het maximale subsidiebedrag dat een onderneming kan ontvangen bedraagt voor MKB-ondernemingen € 550.000 en voor niet-MKB-ondernemingen € 600.000.  

Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. Dit geldt voor de TVL over het vierde kwartaal over 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemers die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf de TVL over het vierde kwartaal over 2021.

Ondersteuning voor de sportsector. Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten.