Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) uitgebreid met geregistreerde nevenactiviteiten.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt uitgebreid met geregistreerde nevenactiviteiten.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling en geldt dus voor iedereen die op 15 maart 2020 die nevencodes bij de Kamer van koophandel had geregistreerd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.

Als onlangs al een aanvraag is gedaan met de SBI-code van de nevenactiviteit, dan is mogelijk een afwijzing van de RVO ontvangen. Als de SBI-code de nevenactiviteitcode is die in aanmerking komt, dan hoeft er niets te worden gedaan. De RVO neemt de aanvraag in dat geval binnen enkele dagen opnieuw in behandeling.

Na analyse hierover van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO.nl blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten.

Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de gestelde minimumvereisten voor deze regeling.