Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Noodloket”)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Eerder bekend als het Noodloket”) is geopend.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Ondernemers (met of zonder personeel) kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een directe, eenmalige en van belastingen vrijgestelde,  tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden.

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. De aanvragen kunnen t/m 26 juni 2020 worden ingediend.

Men komt hiervoor in aanmerking als wordt voldaan aan de voorwaarden en de hoofdactiviteit van de onderneming overeenkomt met in de regeling benoemde SBI-codes.

De controle van de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Onder andere de volgende sectoren vallen binnen de regeling.

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen. Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus en theaters, schouwburgen en muziekscholen. Evenementenlocaties en organisatoren en sinds 30 maart 2020 ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn onder andere:

  • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK handelsregister;
  • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes worden dagelijks geüpdate;
  • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren;
  • De onderneming verwacht van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies en vaste lasten van ten minste 4.000 euro te realiseren.
  • Zie voor de volledige lijst: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekendgemaakt.

De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie dga’s en zzp’ers, die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland werken met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook zal er door de gemeenten achteraf worden gecontroleerd en er zal bij fraude de toegekende bijstand worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en het huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar (minimaal) 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandig werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan dient er in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week gewerkt te zijn als zelfstandige.

Ten slotte moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer en Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur. 

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (met kinderen) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. 

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%.

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

De gemeente neemt binnen vier weken een beslissing over de ingediende aanvraag.  

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ten slotte is aangekondigd dat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) volgende  week van start gaat.

De NOW-aanvraag gaat via het UWV en vindt plaats aan de hand van het loonheffingennummer.

De periode waarover je een tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

De terugval in omzet dient minimaal 20% te bedragen.

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.