Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet heeft het steunpakket met drie maanden verlengd omdat de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien.

Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen.

De huidige steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd.

Belastinguitstel

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen.

In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en kregen ze hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen.

Wel wordt er van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dit jaar bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1,00% en vervolgens wordt dit stapsgewijs verhoogd tot 4,00% op 1 januari 2024.

De belastingrente is sinds 1 oktober 2020 verhoogd naar 4,00%. Dat geldt tot en met 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer omhoog naar 8,00%. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tweede helft van juni 2021 opent de TVL over het 2e kwartaal 2021. De TVL over het 2e kwartaal 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. U kunt kiezen of u het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020 gebruikt als referentieperiode.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in het 2e kwartaal 2021 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode.

Er moet een minimaal omzetverlies van 30% zijn en de vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- per kwartaal. Het vergoedingspercentage bedraagt 100%.

Startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen van 31 mei 2021 tot 12 juli 2021 (17.00 uur) steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten.

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.

Voor het 2e kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers gebruik maken van de algemene TVL-regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteunimg Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tot 1 juli 2021 kunnen ondernemers nog gebruikmaken van de Tozo 4.0 mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Het kabinet stelt voor de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal 2021.

De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022.

Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 maanden waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen waardoor zij de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunnen voldoen.

Samenloop Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en TVL

De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3.0 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Deze wijziging is recent bekendgemaakt.