Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

MKB-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, sportscholen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

Bedrijven met minder dan 250 werknemers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten.

Het bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,- en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen ? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL ? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Wanneer het MKB-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Daarmee worden meer dan 800.000 ondernemers en werknemers geholpen.

Deze regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt € 1,4 miljard aan steun.

De subsidie wordt als volgt berekend:

Normale omzet x percentage omzetverlies x forfaitair percentage aandeel vaste lasten x 50% = hoogte subsidie.

De TVL kan vanaf 30 juni 2020 (12:00 uur) t/m 30 oktober 2020 (17:00 uur) worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

De aanvraag kan digitaal worden ingediend via eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.

Binnenkort kunt u de TVL ook door ons laten aanvragen. Met eHerkenning kunt u ons machtigen.

MKB-bedrijven moeten voor 1 april 2021 een afrekening van de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen.