Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De toets op beschikbare geldmiddelen (hierna: vermogenstoets) is uitgesteld tot 1 april 2021.

De vermogenstoets zou eigenlijk per 1 oktober 2020 gelden, maar de regering vindt de extra toets niet passend in een tijd van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens de huidige planning wordt er met ingang van 1 april t/m 30 juni 2021 wel een vermogenstoets uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken naar de beschikbare geldmiddelen van u, uw eventuele partner en uw inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Zelfstandig ondernemers kunnen de Tozo 4 aanvragen voor de periode 1 april t/m 30 juni 2021. Details over Tozo 4 worden begin volgend jaar bekend gemaakt.

Anders dan in Tozo 1 en Tozo 2, kunt u de Tozo 3 uitkering niet over de hele periode met terugwerkende kracht aanvragen.

In de kalendermaanden oktober en november 2020 kunt u deze met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aanvragen.

Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering levensonderhoud Tozo 3 alleen krijgen vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet.

Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 december 2020. Dan is de ingangsdatum niet eerder dan 1 december 2020.

Belastingmaatregelen.

Onlangs is bekend gemaakt dat de terugbetalingsregeling voor belastingschulden waarvoor in verband met de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling is verleend is verruimd.

Er was eerst een terugbetalingstermijn voor 24 maanden van toepassing. Deze is verruimd naar 36 maanden.

Bovendien is de startdatum van de terugbetalingsregeling opgeschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.

Ondernemers die al eerder bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd krijgen nog tot 1 januari 2021 (in plaats van 1 oktober 2020) de tijd om dit betalingsuitstel te verlengen.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De overheid heeft twee fouten rechtgezet inzake de verlenging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde steunpakket.

Een bedrijf dient minimaal € 3.000,- in plaats van € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Verder bedraagt het minimumbedrag voor de tegemoetkoming minimaal € 750,- in plaats van € 1.000,-.