Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet heeft een aanvulling op het derde steunpakket bekendgemaakt.

Het derde steunpakket is zo ontworpen, dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona garantieregelingen, zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De TVL is voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze belastingvrije tegemoetkoming is in het derde steunpakket met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het kabinet stelt de al bestaande tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) open voor alle ondernemers. Elk bedrijf dat minimaal 3.000 euro gedurende 3 maanden  aan vaste lasten heeft en waarvan de omzet met minimaal 30 procent daalt komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Tot dusver gold die regeling alleen voor sectoren die direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Voor de verbreding is 140 miljoen euro opzij gezet. Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes een aanvraag voor de TVL doen voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020).

Voor de volgende perioden gaat het omzetverlies in stappen omhoog.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden.

Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen. De subsidie bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,-.

Horecaondernemers krijgen bovenop de TVL-subsidie nog een aanvullende subsidie.

RVO meldt dat gesloten horecagelegenheden vanaf medio november de TVL kunnen aanvragen waarbij ze ook direct in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie. Voor deze regeling is 40 miljoen euro gereserveerd.

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. RVO laat weten dat deze aparte module nog verder wordt uitgewerkt en later beschikbaar komt.

Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. 

Belastingmaatregelen.

Tot nu toe kregen ondernemers, die reeds bijzonder uitstel van betaling hadden ontvangen van de Belastingdienst, de tijd om het uitstel te verlengen t/m 31 december 2020.

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

U vraagt in één keer tegelijk bijzonder uitstel van betaling aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Dit kan als u één aanslag heeft ontvangen. Er hoeft dus niet te worden gewacht tot u voor alle genoemde belastingen een aanslag heeft ontvangen.  

Dit betekent dat er uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.

In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarin de Belastingdienst een betalingsregeling aanbiedt waarin een aflossingsregeling van 36 maanden is opgenomen voor de betaling van de opgebouwde belastingschuld.

Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden met terugwerkende kracht ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021 moeten weer op de normale manier worden betaald.