Nieuw btw-identificatienummer

Heeft u een eenmanszaak ?

Dan heeft u een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). Hierdoor is uw privacy beter gewaarborgd. Dit nieuwe nummer dient u vanaf 1 januari 2020 te melden op bijvoorbeeld facturen, briefpapier en de website en bij intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de EU) en andere transacties op basis van EU-regelgeving.

Het oude nummer gebruikt u straks nog alleen voor de communicatie met de Belastingdienst en heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Een taartdoos vol met kassarollen en -afslagen

Als ondernemer heeft u een administratieplicht. Een administratie bestaat uit boeken, bescheiden en overige gegevensdragers. De Belastingdienst kan deze gegevens opeisen bij een belastingcontrole via een zogenaamde informatiebeschikking. Indien u niet de gevraagde gegevens kunt of wilt aanleveren kan de inspecteur de bewijslast omdraaien.

Dit betekent dat hij een aanslag naar een geschatte winst oplegt, aangezien hij deze zonder gegevens niet exact kan bepalen.

U dient er dus op te letten dat uw gegevens volledig,  leesbaar en toegankelijk zijn.

Tientallen meters kassarol voldoen daaraan niet, dus zult u deze bijvoorbeeld digitaal moeten verwerken. Ook kassabonnen die na verkoop van tijd deels onleesbaar worden, zoals thermische, zijn reden tot zorg. Vraag daarom bij grotere aankopen om een andere factuur of scan deze. Besteed ook aandacht aan echtheidskenmerken (papiersoort, kleur, logo en watermerk).

U bent verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten moet u tien jaar bewaren.

Box 3 heffing

Het heffingsvrij vermogen in box 3 zal per 1 januari 2020 omhoog gaan naar € 30.846 per persoon (voor fiscale partners samen €61.692).

De regering is van plan om de belastingheffing in box 3 verder aan te passen zodat de heffing beter aansluit bij de (gemiddelde) werkelijk behaalde rendementen. Naar verwachting gelden de nieuwe regels vanaf 2022.

Tarief aanmerkelijk belang

Het uitkeren van dividend wordt vanaf 1 januari 2020 zwaarder belast. Het huidige tarief van 25,0% voor een aanmerkelijk belang in box 2 wordt namelijk verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting welke ook gaat gelden voor rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.

De huidige KOR komt dan te vervallen.

Ga na of de nieuwe KOR aantrekkelijk voor u is. U kunt dan namelijk kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 Nederlandse omzet in een kalenderjaar heeft.

U hoeft dan geen btw-aangifte te doen, geen btw in rekening te brengen en te vermelden op facturen en betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

Als u voor de nieuwe KOR kiest geldt deze voor een periode van drie jaar mits u aan de gestelde omzeteis blijft voldoen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.