Algemeen.

Allereerst willen wij u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 toewensen.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2023.

Controleer uw urenadministratie.

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan het urencriterium te voldoen dient u in beginsel in het kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming te besteden.

Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart moet u toch minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden.

Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de uren die u besteedt aan uw klanten kunt u ook uren die u maakt voor het bijhouden van uw administratie en bijvoorbeeld uw website meenemen.

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek.

Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek.

Deze bedraagt in 2022 € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost.

Daarnaast wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag naar circa 37%.

Denk na over de afwikkeling van de fiscale oudedagsreserve.

U kunt alleen in 2022 nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserv. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve verder niet meer worden opgebouwd. De stand wordt dan “bevroren”. Dit betekentdat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.

Dividenduitkering aantrekkelijk of niet.

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Pak uw winst nog dit jaar.

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven 25,8%). Laat u uw winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven 25,8%).

Bron: NBA