Creatief boekhouden?

Er zijn genoeg ondernemers die af en toe eens financieel klem zitten. De omzet stokt, de kosten vallen flink tegen, of er moeten privé onvoorzien extra uitgaven worden gedaan. De omzet wordt maar deels aangegeven, zodat er minder btw en winstbelasting hoeft te worden afgedragen er worden niet gemaakte kosten opgevoerd of er word tijdelijk gebruik gemaakt van zwart personeel. Dit kan niet de goedkeuring van de fiscus krijgen, maar ook uw eigen boekhouder of adviseur zal er niet aan mee willen werken.

Adviseur strafbaar?

Dat uw adviseur niet zal meewerken aan creatief boekhouden ligt voor de hand. Naast bezwaren kan ook een boekhouder namelijk als medeplichtige vervolgd worden als hij medewerking verleent aan het doen van valse aangiftes. Alleen als het duidelijk is dat de adviseur niet kan weten  of bepaalde zaken kloppen, de adviseur zal vragen stellen als er bepaalde zaken merkwaardig overkomen. De rechtbank Noord-Holland heeft een fiscale boete opgelegd aan de administrateur die onjuiste nihilaangifte voor de btw had ingediend.

Dat u op een adviseur moet kunnen vertrouwen, heeft meer positieve aspecten.

U krijgt geen boete als een foute aangifte te wijten is aan een fout van uw adviseur. De te betalen belasting blijft wel in stand alleen de boete vervalt. Het moet wel duidelijk zijn dat u zelf niet aan de fout heeft bijgedragen. Bij het indienen van een onjuiste aangifte kunt u rekenen op sancties. De verschuldigde belasting moet betaalt worden, daarnaast krijgt u een boete en betaalt u over het geheel rente. De inspecteur mag over een periode van vijf jaar teruggaan.

Fiscale mogelijkheden?

Als u financieel een keer klem zit zijn er behalve aankloppen bij de bank ook fiscale alternatieven. U kunt eenvoudig telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een bedrag van maximaal € 20.000. belastingschulden waar tegen bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen tellen voor dit bedrag niet mee. Wilt u langduriger uitstel dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. De fiscus vereist wel zekerheid zoals een bankgarantie of hypothecaire zekerheid.

Inkeren

Fiscaal spijt betuigen? Ja ook die collega’s zijn er. En dan gaat het niet om een leugentje om bestwil om de belastingbetaling een kwartaal vooruit te schuiven. Collega’s die in het verleden te weinig belasting aangaven, kunnen hun fout goedmaken zonder beboet te worden. Vereist is wel dat de fout opgebiecht wordt voordat de belastingdienst deze zelf ontdekt. De boete over verzwegen omzet bedraagt daarna 30% maar hiervan kan afhankelijk van de omstandigheden worden afgeweken.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.