voor bedrijven geopend

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opent dinsdag 21 maart 2023 tot 2 oktober 2023 (17.00 uur) het loket voor de MKB-regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De TEK is bedoeld voor bedrijven die minimaal zeven procent van hun omzet kwijt waren aan energiekosten en kan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De maximale compensatie bedraagt 160.000 euro per jaar.

De hoogte die energie-intensieve MKB-ondernemers ontvangen, is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023.

De definitieve goedkeuring van de Europese Commissie wordt binnenkort verwacht.

Nadat deze is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot.

Om het risico voor ondernemers te verkleinen om achteraf het voorschot terug te moeten betalen, wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50 naar 35% van het verschil tussen de vastgestelde minimumprijzen voor gas en elektra en de prijzen die de bedrijven daadwerkelijk aan hun energieleverancier moesten betalen.

Bron: accountant.nl en Tips & Advies Ondernemer