Het schooljaar is weer begonnen en er zijn weer stagiairs!

Wij willen u informeren dat wanneer een stagiair wordt aangenomen met een niet-marktconforme vergoeding, er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van een ‘echte’ dienstbetrekking.