Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar.

Het kabinet herkent dat de nood bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden hoog is en wil hiermee in de kern gezonde ondernemingen lucht geven door de aflossingstermijn te verlengen.

Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken.

Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling:

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • bedrijven die een hoge coronabelastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • bedrijven met een openstaande coronabelastingschuld lager dan € 10.000,-.

Voor deze verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst Hieruit moet blijken dat de belastingschuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar.

De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf € 50.000,- wordt meer onderbouwing gevraagd dan een schuld tussen de € 10.000,- en € 50.000,-

Een verzoek kan de hele looptijd van de regeling aangevraagd worden. 

Verder wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van zes maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek hiervoor bij de Belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl